©2020 Onnoism

Vergoedingen

In veel gevallen is het mogelijk om coaching of psychologische zorg geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Via de ziektekostenverzekering: Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u van uw huisarts of bedrijfsarts een verwijsbrief heeft waarin generalistische basis ggz geïndiceerd is. U dient hierbij wel rekening te houden met het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt over het totaal aan medische kosten die u per jaar maakt. In 2019 bedraagt de hoogte van het verplichte eigen risico €385,-. Bij een aantal ziektekostenverzekeraars worden psychologische zorg, counseling of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in uw polis na. Een voorwaarde voor verzekeraars is dat een praktijk beschikt over een zogeheten AGB-code. De AGB-code van Onnoism is 94062231.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf waar u werkt: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om psychologische zorg of coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bedrijfspscychologische zorg wordt vaak deels door de eigen werkgever en deels door de ziektekostenverzekering vergoed. Het bedrijf heeft dan een contract met de verzekeraar. Ook hier geldt het verplichte eigen risico van € 385,- over het totaal aan medische kosten dat u in 2019 maakt. In het kader van burn-outpreventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim wordt tegenwoordig vaak coaching ingezet. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker waaruit coaching betaald kan worden. In het algemeen zijn de kosten van een cursus namelijk vele malen hoger dan die van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer daarom eens bij uw werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken naar de mogelijkheden.

Via de belasting: Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u via de Belastingtelefoon contact opnemen met de belastingdienst (0800-0543). De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers als bedrijfskosten aftrekbaar voor de belasting.

Via het UWV: Als u een uitkering ontvangt dan kunt u bij de uitkeringsinstantie UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met het UWV een individuele re-integratieovereenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee u het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.