©2020 Onnoism

Wat kost Onnoism?

Psychologische zorg en coaching worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door een zorgverzekeraar of werkgever.  Als u zich als particulier wilt aanmelden bij Onnoism voor psychologische zorg en u wilt in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. In de verwijsbrief moet staan dat generalistische basis ggz is geïndiceerd. U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht maar de kosten worden dan niet vergoed via de basisverzekering. U zult dan eerst zelf de kosten moeten voldoen. In een flink aantal gevallen kunt u de kosten later alsnog bij uw zorgverzekering declareren via uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u om vooraf uw verzekeringspolis te raadplegen of om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Werknemers van bedrijven met wie Onnoism een overeenkomst heeft worden meestal door hun bedrijfsarts verwezen.

De psycholoog bepaalt de voorlopige aard en duur van het hulpverleningstraject. Indien tijdens de intake de zorgvraag te complex blijkt te zijn dan verwijst de psycholoog de cliënt door naar de gespecialiseerde ggz. Wanneer de zorgvraag te licht is volgt in overleg met u (terug)verwijzing naar uw huisarts of bedrijfsarts.

Kosten coaching & training

Kosten Psychologische zorg

Vergoedingen