©2019 Onnoism

Wat is Cenzo?

Cenzo is een kwaliteitsfranchiseorganisatie opgericht in 1994, waarbij zelfstandig gevestigde GZ-psychologen zijn aangesloten.

Cenzo implementeert en optimaliseert samenwerkingen op basis van contractuele afspraken met werkgevers, verwijzers, verzekeraars en psychologen vanuit waar optimale zorg voor cliënten geboden wordt. Er zijn bij Cenzo geen wachtlijsten; u wordt direct geholpen. De bij Cenzo aangesloten GZ-psychologen bieden aan cliënten psychologische zorg in het kader van de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ)  en preventieve begeleiding bij arbeidsgerelateerde psychische klachten (PsyVitaal).

 

Website Cenzo