©2020 Onnoism

Psychologische zorg: Hoe het werkt

Meestal heeft u zich aangemeld nadat u door uw huisarts of bedrijfsarts bent verwezen. Nadat u zich heeft aangemeld vindt eerst een intakegesprek plaats, dat meestal 2 sessies in beslag neemt. Soms wordt u gevraagd om een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Op die manier kan de pycholoog een duidelijker beeld van uw klachten krijgen. Aan het einde van de intake maakt de psycholoog een keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • U heeft een eenvoudige vraag naar psychologische ondersteuning:
  Deze zorg wordt alleen vergoed via de basisverzekering als u deze ontvangt via de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH-GGZ). U kunt met uw vraag wel bij mij terecht maar u zult dan zelf de kosten moeten voldoen. In een flink aantal gevallen kunt u de kosten later alsnog bij uw zorgverzekering declareren via uw aanvullende verzekering. Ik adviseer u om vooraf uw verzekeringspolis te raadplegen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u bent verwezen door uw werkgever of bedrijfsarts, dan vindt eerst overleg plaats met uw werkgever over de mogelijke vergoeding.
 • U heeft een enkelvoudig psychologisch probleem waarvoor de psycholoog een officiële diagnose kan stellen:
  Deze zorg wordt vergoed via de basisverzekering en u kunt hiervoor bij Onnoism terecht. De psycholoog zal vervolgens een inschatting maken van de te verwachten duur van het traject. Hierbij zal hij kiezen uit “Kort” (3-5 gesprekken, incl. intake), “Middel” (6-8 gesprekken, incl. intake) of “Intensief“ (9-12 gesprekken, incl. intake).
 • U heeft een meervoudig, chronisch of zeer complex psychologisch probleem:
  U wordt doorverwezen naar de Specialistische GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). Dit zal gebeuren in overleg met uw arts.
 • U wilt na de intake zelf niet starten met de voorgestelde behandeling (onvolledig behandeltraject):
  Het kan voorkomen dat u zelf de behandeling niet wil starten of voort wil zetten. In dat geval wordt door de psycholoog een “onvolledig behandeltraject” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Indien u een behandeltraject bij mij gaat doorlopen dan zal ik een behandelplan opstellen. Hierin staat het doel van de behandeling helder omschreven, evenals de te gebruiken therapeutische technieken of methoden.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen een cliënt en een psycholoog is erg belangrijk. Een cliënt moet zich vrij kunnen uiten en de psycholoog is gehouden aan zijn beroepscode. De gespreksinhoud blijft dan ook een zaak tussen psycholoog en cliënt. Verder dient een cliënt altijd eerst toestemming te geven voordat informatie met derden mag worden gedeeld. Soms wordt de psychologische zorg betaald en uitgevoerd in opdracht van de werkgever. In dat geval wordt nooit medisch-inhoudelijke informatie gedeeld; dit is wettelijk niet toegestaan. Medisch-inhoudelijke informatie mag alleen met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners worden gedeeld en dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Wat het kost