©2020 Onnoism

Psychologische zorg: Hoe het werkt

Nadat u zich heeft aangemeld vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats waarin de psycholoog onderzoekt bij welk type zorg uw hulpvraag past. Aan het einde van het gesprek wordt een keuze gemaakt uit de volgende mogelijkheden:

 • U heeft een eenvoudige vraag naar psychologische ondersteuning:
  Deze zorg wordt alleen vergoed via de basisverzekering als u deze ontvangt via de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH-GGZ). U kunt met uw vraag wel bij ons terecht maar u zult dan eerst zelf de kosten moeten voldoen. In een flink aantal gevallen kunt u de kosten later alsnog bij uw zorgverzekering declareren via uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u om vooraf uw verzekeringspolis te raadplegen of om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Indien u bent verwezen door uw werkgever of bedrijfsarts, dan vindt eerst overleg plaats met uw werkgever over de mogelijke vergoeding.
 • U heeft een enkelvoudig psychologisch probleem waarvoor de psycholoog een officiële diagnose kan stellen:
  Deze zorg wordt vergoed via de basisverzekering en u kunt hiervoor bij Onnoism terecht. De psycholoog zal vervolgens een inschatting maken van de te verwachten duur van het traject. Hierbij zal hij kiezen uit “kort” (maximaal 5 gesprekken), “middel” (maximaal 8 gesprekken) of “intensief“ (maximaal 12 gesprekken).
 • U heeft een meervoudig, chronisch of zeer complex psychologisch probleem:
  U wordt doorverwezen naar de Specialistische GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg).
 • U wilt na de intake zelf niet starten met de voorgestelde behandeling (onvolledig behandeltraject):
  Het kan voorkomen dat u zelf de behandeling niet wil starten of voort wil zetten. In dat geval wordt door de psycholoog een “onvolledig behandeltraject” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wat het kost