©2020 Onnoism

Hoe werkt Onnoism?

Het contact begint met een kennismakingsgesprek of intake. In het eerste gesprek wordt aandacht besteed aan de hulpvraag en aan het doel dat u wilt bereiken. Hierna beslist u of u het traject wil aangaan. Bij coaching wordt een contract opgesteld, bij psychologische zorg wordt een behandelplan opgesteld en rapporteert de psycholoog achteraf aan de huisarts en/of bedrijfsarts. De lengte van een traject kan variëren van één enkel gesprek tot zo’n twaalf gesprekken. Gemiddeld duurt coaching zo’n zes gesprekken en psychologische zorg ongeveer acht gesprekken.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen een cliënt en een coach/psycholoog is erg belangrijk. Een cliënt moet zich vrij kunnen uiten en de coach/psycholoog is gehouden aan zijn beroepscode. Soms wordt de coaching of de psychologische zorg betaald en uitgevoerd in opdracht van de werkgever. In dat geval worden alleen de reden en het doel van de coaching of de psychologische zorg met de opdrachtgever besproken, vastgelegd en geëvalueerd. De gespreksinhoud blijft een zaak tussen coach/psycholoog en cliënt. Verder dient een cliënt altijd eerst toestemming te geven voordat een verslag aan derden mag worden gestuurd.

Coaching & training: Hoe het werkt

Psychologische zorg: hoe het werkt